Parafia

sw Rafal Kalinowski

Św. Rafała Kalinowskiego

Łódź-Wiskitno

Chrzest Święty

Ale teraz tak mówi Pan, Stworzyciel twój, Jakubie, i Twórca twój, o Izraelu: „Nie lękaj się, bo cię wykupiłem, wezwałem cię po imieniu; tyś moim!” (Iz, 43, 1)

Pierwsza Komunia Święta

Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki.
(J 6,51)

Małżeństwo

Co więc Bóg złączył, człowiek niech nie rozłącza.
(Mk 10,6-9)